Chính Sách Riêng Tư

Tour blog: Chính sách riêng tư
Tour blog: Chính sách riêng tư

Thông tin chung

  • Ngày cập nhật chính sách gần nhất: 19/06/2023
  • Website ở đây được hiểu là trang https://tour.biz.vn
  • Người dùng / khách: được hiểu là toàn bộ những người truy cập vào website

1. Về việc thu thập dữ liệu người dùng

A. Người dùng

Đối với người dùng truy cập website để đọc tin, bài viết, chúng tôi chỉ thu thập về các hành vi thực hiện tại website, các trang đã truy cập, thời gian truy cập… để phục vụ việc phân tích chất lượng website, nhằm tối ưu hơn nữa nội dung trên website. Dữ liệu này tôi không sử dụng để chia sẻ với bất cứ bên thứ 3 nào, và cũng chỉ lưu trữ trong một thời gian nhất định.

B. Khách mua tour

Các tour đăng tải trên website sẽ thu thập lại dữ liệu của người dùng nhằm mục đích liên lạc tư vấn, xác nhận đặt hàng. Dữ liệu này có thể được chia sẻ cho bên thứ ba, là các nhà cung cấp dịch vụ tour hợp tác cùng website, nhằm mục đích hoàn thành các hoạt động mua bán tour mà người dùng đã đặt hàng. Và tuyệt đối không chia sẻ cho bất cứ bên nào khác.

Dữ liệu này của quý khách có thể được tái sử dụng lại cho mục đích quảng bá các thông tin tour mới được bán trên website.

2. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu của người dùng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn, hoặc chỉ trong một thời gian ngắn, tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng.

Đối với dữ liệu của khách mua tour, tôi sẽ lưu trữ dài hạn và không có dự định cụ thể việc hủy dữ liệu, nhằm mục đích quảng bá. Hoặc dữ liệu sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp quý khách yêu cầu.

3. Quy định khác

Đối với việc chia sẻ dữ liệu ngoài các quy định nêu trên, tôi sẽ buộc phải cung cấp, chia sẻ khi có yêu cầu từ phía cơ quan chức năng, thực hiện theo đúng luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính sách riêng tư này sẽ được cập nhật theo thời gian, phù hợp với sự phát triển và những góp ý từ người dùng. Thời gian cập nhật sẽ công bố trên trang này. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Trân trọng,

Chú ý: website có sử dụng cookies, tìm hiểu về chính sách tại đây.