豚に真珠

ぶた真珠じんじゅ nghĩa là: Tặng ngọc cho lợn

Là con lợn, có tặng ngọc cho nó cũng là vô nghĩa, nó không thể hiểu được giá trị. Nên ý nghĩa của câu này để chỉ “những người không biết trân trọng”.

Còn có một cách nói khác, gần ý nghĩa đó nữa là 猫に小判.

Share this article
0
Share
Shareable URL
Prev Post

Nghi thức trao đổi danh thiếp của người Nhật, những điều bạn nên biết

Next Post

“Yabai” có từ khi nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read next
Chú ý: website có sử dụng cookies, tìm hiểu về chính sách tại đây.